[

Energetická nezávislost vašeho domu

fotovoltaické panely

hlavní rozvaděč

akumulační nádrž (topení, TUV)

střídač

akumulátorové baterie

kogenerační jednotka


NABÍZÍME KOMPLETNÍ DODÁVKU, KTERÁ UČINÍ Z VAŠEHO DOMU PLNĚ SOBĚSTAČNÝ

Optimální variantou je fotovoltaická elektrárna, která pokrývá potřebu elekřiny a teplé vody v létě v kombinaci s kogenerační jednotkou na pelety, která dodává většinu elektřiny a tepla během chladnějšího období. K eliminaci výkyvů výroby a spotřeby slouží akumulátorové baterie.

e-ostrov


 Popis řešení:

Nezávislost a odpovědnost, to jsou kvality skutečně úspěšného člověka. Materiální nezávislostí se rozumí většinou ta finanční. Ta je však v dnešní době značně oslabena energetickou závislostí občana na státu a velkých energetických společnostech a v podobě výrobců a distributorů energií. Ceny elektřiny a tepla neustále rostou. I přes veškerou snahu civilizovaného světa o zvýšení energetické efektivity poptávka po energii stále stoupá.

Ceny na trhu komodit mohou poklesnout, avšak státem regulované poplatky a ceny služeb monopolních provozovatelů sítí se postarají o to , aby konečný spotřebitel žádnou úlevu nepocítil. Vezmeme-li v potaz závislost České republiky na dovozu fosilních paliv z východu, zjistíme, že energeticky se osamostatnit není pro zodpovědného a úspěšného občana jenom otázkou prestiže , ale i otázkou základní bezpečnosti a stability životní úrovně.

Odpovědnost vůči přírodě nemusí nutně znamenat dotování drahých megalomanských projektů, často s pochybnou účinností, za peníze daňových poplatníků. Ohromným přínosem bude, když co nejvíce občanů převezme vlastní energetiku do svých rukou a učiní ji maximálně efektivní.

Existuje jasná odpověď na tyto dvě výzvy:

Energetická nezávislost domácností postavená na obnovitelných zdrojích elektřiny a tepla. A vůbec to nemusí znamenat výstavbu nových tzv. nulových domů.

Moderní technologie dnes dovolují převést značnou část stávajících rodinných domů na kompletní samo-zásobování elektřinou a teplem.

Snímek obrazovky 2014-10-11 v 1.32.21                Snímek obrazovky 2014-10-10 v 23.50.12


fentra-logo

 

Kancelář: Fentra s.r.o.. Italská 438/36, 130 00, Praha 3. Email: info@fentra.cz.

Sídlo společnosti: Husitská 502/36, Žižkov, 130 00 Praha 3. IČO: 24236101, DIČ: CZ 24236101. Společnost je  vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C200948.